Om Cypern

Huvudstad

Huvudstaden heter Nicosia

Valuta

Euro

Språk

Grekiska och Turkiska (men övergripande bra Engelska)

Befolkning

Cirka 860 000.
Grekcyprioter: 77 %
Turkcyprioter: 18 %
Övriga (t.ex. Armenier och Maroniter): 5 %

Historia

Cypern erövrades år 1570 av det Osmanska riket. Enligt ett avtal mellan det Osmanska riket och Storbritannien den 4 juni 1878 ställdes ön tills vidare Cypern under brittiskt administrativt styre. När det Osmanska riket hamnade i allians med Tyskland under första världskriger så proklamerade Storbritannien ön som brittisk koloni (1925-1960). Cypern är självständigt sedan den 16:e augusti 1960.